Ordningsregler

ORDNINGSREGLER

  • Bra bemötande!
  • Träna säkert!
  • Håll ordning på Akademin!
  • Följ ordningsreglerna på mattan!
  • Sköt din personliga hygién/hälsa!
  • Föregå med ett gott exempel på och utanför mattan!

BEMÖTANDE

Hälsa på alla på klubben! Vi är alla medlemmar av samma team. Vi hjälper varandra att bli bättre både på kampsport och som människor.


TRÄNA SÄKERT

Är man allvarligt skadad så kan man inte träna – och då blir man inte bättre på kampsport! Att undvika och förebygga skador är viktigt!

Vi tränar med varandra, inte mot varandra. Även om sparring kan se dramatisk ut utifrån så ska vi börja och sluta som vänner – detta visar vi bl.a. genom att vi skakar hand med alla när vi kommer eller går från träningslokalen samt innan och efter sparringmatcher (Handskakning kan ersättas av handslap + fistbump vid sparring)

Lämna prestigen i dörren. Det är ingen skam att klappa av (visa att man ger upp p.g.a. ett lås etc.), tvärtom lär sig alla inblandade betydligt mer. Om någon besegrar dig i kamp så betyder det inte att den personen står över dig som människa. Ta istället till vara på att den personen kan lära dig saker, även om han/hon är fysiskt mindre och svagare

Respektera låsen! Teknikerna vi lär ut är designade att man inte ska komma loss och är utformade för att skada! Klappa i tid respektive ge hellre upp ett lås än riskera att skada en dumdristig träningspartner som inte klappar. Var även uppmärksam på om din träningspartner klappar/ger upp (släpp då direkt!). Var extra uppmärksam om träningspartnern är upplåst på ett sätt som försvårar klappning samt vid strypningar. Applicera alla lås succesivt och försiktigt, så träningskamraten har gott om tid att reagera med att klappa. Ryck aldrig in en teknik! Gör allt för att undvika skador, både på dig själv och din träningspartner.

Är du mycket tyngre och/eller starkare än den du tränar med måste du förstås vara extra försiktig.

Träningen sker helt på egen risk. Medlem förbinder sig att inte hålla Frontline Academy Örebro eller dess instruktörer ansvariga för eventuell skada som inträffar i samband med träning, tävling, uppvisning eller dylikt. Medlem som betalat in terminsavgiften är dock olycksfallförsäkrad genom klubben.


ORDNINGEN UNDER TRÄNING PÅ MATTAN

Ordningsreglerna på mattan är till för att kunna hålla ordning och säkerhet under träningspass med många elever.

Träningspassen börjar med att man ställer upp och hälsar på instruktören/instruktörerna. När man står på linjen så placerar sig de högst graderade till höger. Detta är ett tillfälle för instruktören att se alla elever, kunna informera och räkna in hur många man är på mattan. Skulle man råka komma sent så hälsar du på instruktören och övriga svartbälten när du kliver på mattan.

Fråga först instruktören om du under träningen vill gå och dricka, gå på toaletten eller måste avvika tidigare. Detta är för att instruktören ska ha en bättre koll på gruppen.

Om du har en skada eller något gör att du inte kan delta i vissa träningsmoment, säg till instruktören i tid så denne kan planera passet!

Säg också till innan om du måste exempelvis ha telefonberedskap under passet – sätt i annat fall telefonen på ljudlöst eller stäng av den.

Vattenflaskor lämnas utanför matta när de inte dricks ur av säkerhetsskäl.

Håll rent på mattan! Gamla tejpbitar eller annat skräp ska kastas i en soptunna. Om du eller din träningskompis blöder på mattan, se till att städa upp detta direkt. Ingen vill rulla i någon annans blod!

Under träningspass med dräkt så ska dräkten vara på tills passet är klart!

Inga skor får användas på mattan!

Nagellack, smink och annat som kan färga av sig på mattan får inte användas under tränigen.

Klipp naglarna! Det är otroligt viktigt att dina naglar är klippta både på händer och fötter. Detta är för att slippa skärsår på dina träningskompisar.


HYGIÉN OCH SJUKDOMAR

Utrustning

Håll din dräkt och annan träningsutrustning ren och hel och tvätta mellan varje pass. Glöm ej knäskydd, suspensoarer, öronskydd osv att även rengöra dessa. Rekommenderat är att tvätta i 60 grader men beakta krympningsrisken. Går utrustningen inte att tvätta av någon anledning (ex. boxhandskar) se till att dom torkar ordentlige mellan vrje träning och gör gärna rent dom med rengörande medel.

Skräpa inte ner, lämna inte kvar personliga tillhörigheter i träningslokalen och lägg tillbaka lånad utrustning i fint skick och på rätt plats.

Sjukdom

Har du någon sjukdom eller blodsmitta (kronisk såväl som tillfällig) som kan smitta din träningspartner får du under inga omständigheter träna! Detta gäller naturligtvis även vid rejäl förkylning, fotsvamp, svinkoppor, ringorm etc.

(Vid en eventuell misstanke om smitta/blodsmitta kan Frontline Academy kräva att en medlem kan visa upp läkarintyg eller liknande för att visa att ingen smitta finns innan träningen får återupptas)

Utbrott av smittsam sjukdom av ihållande (t.ex. svinkoppor) eller allvarligare karaktär ska så snart som möjligt anmälas till någon av Frontline Academys instruktörer (t.ex. genom telefon, mail eller PM på Facebook), så vi tidigt kan sätta in åtgärder mot vidare smittspridning.

Börjar du känna dig krasslig så undvik större fysisk ansträngning på träningen då detta kan påskynda insjuknande eller försena tillfrisknande. Riskerar du att smitta skall du alltså inte träna alls. Tänk också på att vid feber eller ont i halsen kan det vara mycket farligt att träna med höjd puls (hjärtmuskelinflammation etc.).

Håll dig ren, fräsch och håll efter naglar, hår etc. Långa naglar riskerar att skada din motståndare och att brytas. Torka upp svett och eventuellt blod och täck för öppna sår med plåster etc (se till att själv slänga plåster/tape som lossnat).

Smycken kan både gå sönder och orsaka skador och skall därför ej bäras under träning. Piercingar och örhängen som inte enkelt kan tas av kan tejpas.

Har du några gamla skador, svårare astma etc. bör du underrätta instruktör om detta så att träningen kan anpassas, skador undvikas och beredskap hållas utifall att något skulle hända.

Duscha och tvätta hela kroppen med tvål direkt efter träning.

Elastisk linda, sporttape och plåster bör alltid finnas i din träningsväska. Bra att ha är även sårtvättsservetter.


ANSVAR UTANFÖR MATTAN

Frontline Academys medlemmar ska föregå som ett gott exempel och som ambassadörer för sporten och klubben.

Självklart använder vi inte anabola steroider eller andra otillåtna droger!

All kränkande behandling pga exempelvis kön, sexuell orientering, etnicitet eller tro kommer inte accepteras.

Inte heller kriminellt beteende eller värderingar på eller utanför Akademin accepteras. Exempelvis är medlemskap eller umgänge i kriminellt gäng eller liknande inte förenat med att träna på Frontline Academy Örebro.

De tekniker du lär dig kan orsaka svår och långvarig skada. Det är det teknikerna är utformade att göra! Du har därmed som tränande ett stort ansvar att inte missbruka dina kunskaper.

Undvik att prova tekniker på utomstående som inte tränar själva. Tänk på att du kanske inte har så stor kontroll över tekniken som du tror och den som inte själv känner till en teknik och dess effekt vet inte heller att klappa i tid. Demonstrationer då endera parten eller båda är berusade är också olämpligt då kroppen inte signalerar lika effektivt när den riskerar att skadas och omdömet mentalt är försämrat.

Det du lär dig får endast i nödfall brukas skarpt. Bete dig inte mer oförsiktigt och provocerande bara för att du ökat din förmåga att försvara dig fysiskt, utan var istället säker i dig själv nog att kunna ligga lågt. Du behöver inte bevisa något, det räcker att du själv vet vad du kan. En konfrontation som urartar i slagsmål finns det inga vinnare i. Även om du själv blir attackerad så riskerar du rättslig påföljd om du skadar den andre parten. Att ha skadat någon, när det kunde ha undvikits, är inte heller något som samvetet och självbilden mår bra av.

Lär inte ut det du lärt dig till utomstående då de inte har de kunskaper som krävs för att till fullo kunna ta ansvar för och inte missbruka teknikerna av såväl bristande moral som av oaktsamhet och okunskap.


Medlem som inte accepterar och följer ovanstående regler, kan i allvarliga fall, uteslutas med omedelbar verkan utan möjlighet till återbetalning av avgifter.


Ställ dina frågor via SMS, mail eller vår facebooksida


Oavsett vad du funderar på när det kommer till träning, tävling eller vårt träningscenter så kan du ställa frågor via SMS, mail eller på vår facebooksida. Vi försöker alltid att svara inom 24 timmar.

 

Frontline Academy

Kontaktuppgifter

Hjälmarvägen 65

70286

Örebro


@:  info@frontlineorebro.se

SMS: 079-9700093

TEL: 019-7649204

Telefontider:

mån - fre:  10:00-14:00

lör:                10:00-12:00

sön:              stängt

Facebook
Instagram

Copyright @ All rights reserved